Aşık Mahsuni Şerif — 歌曲 Nem Kaldı 的歌词和翻译

此页面包含 Aşık Mahsuni Şerif 的“Nem Kaldı”的歌词和中文翻译。

歌词

Böyle parsel parsel bölünmüş Dünya
Bir dikili daştan gayrı ne’m kaldı?
Dost köyümden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Bir akılsız baştan gayrı n’em kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Ali geçinenler Osman çıktılar
Şimdi ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
Birkaç türlü kuştan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Birkaç türlü kuştan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Padişah değilim çekim oturam
Saraylar kurup da asker yetirem
Armağanım yoktur dosta götürem
Gözlerimde yaştan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Hediyem yoktur ki dosta götürem
Birkaç damla yaştan gari ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Mahzuni Şerif'im çıksam dağlara
Rast gelsem bir avcı vurmuş merala
Doldur tüfeğini beni yarala
Hayatıma borçtan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?
Benim bana borçtan gayrı ne’m kaldı?
Ne’m kaldı, ne’m kaldı?

歌词翻译

这样的包裹划分包裹的世界
我只剩下一个缝制的破折号了
他们把我的脚从我友好的村庄砍下来
我从一个无意识的开始还剩下什么?
我得到了什么我得到了什么?
我从一个无意识的开始还剩下什么?
我得到了什么我得到了什么?
Ali kayenler Osman çıktılar
现在他们后悔他们做了什么。
老朋友背叛了我们
除了几种鸟我还剩下什么?
我得到了什么我得到了什么?
除了几种鸟我还剩下什么?
我得到了什么我得到了什么?
我不会向苏丹开枪的
我可以建造宫殿和当兵
我没有不能带给朋友的礼物
我还剩下什么,但年龄在我的眼睛?
我得到了什么我得到了什么?
我没有礼物不能带给朋友
我还剩下几滴年龄?
我得到了什么我得到了什么?
我是悲伤的警长,如果我去山上
如果我遇到一个猎人开枪梅拉拉
填满你的步枪伤我
除了债务之外,我还剩下什么呢?
我得到了什么我得到了什么?
我还剩下什么比贷款left?
我得到了什么我得到了什么?