Frontliner — 歌曲 Halos 的歌词和翻译

此页面包含 Frontliner 的“Halos”的歌词和中文翻译。

歌词

Widzę Cię, to halun, halun, halun
Coś
Nic więcej niż halun, halun, halun
Głos
Widzę Cię, to halun, halun, halun
Coś
Nic więcej niż halun, halun, halun
To halun, halun, halun
Coś
Nic więcej niż halun, halun, halun
Głos
Widzę Cię, to halun, halun, halun
Coś
Nic więcej niż halun, halun, halun
Głos

歌词翻译

我看到你,这个哈龙,哈龙,哈龙
某些东西
不超过哈龙,哈龙,哈龙
声音
我看到你,这个哈龙,哈龙,哈龙
某些东西
不超过哈龙,哈龙,哈龙
这是哈伦哈伦哈伦
某些东西
不超过哈龙,哈龙,哈龙
声音
我看到你,这个哈龙,哈龙,哈龙
某些东西
不超过哈龙,哈龙,哈龙
声音