Laís — 歌曲 Barbagal 的歌词和翻译

此页面包含 Laís 的“Barbagal”的歌词和中文翻译。

歌词

Barbagal l'è n’dait iera ancura noeit
Diridin don, diridon, poura mi.
Cul bunet an’s i’oei l'è muntà a caval
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
A porte lo cure come fu sal ra
Diridin don, diridon, poura mi
A jo la voi gal, a bara voi gar
Diridin don, diridon, poura mi
E foli, fola, folero, e folero, lero lì
Amora am barbagal porom
Diridin don, diridon, poura mi
'n sal ciuchè la noeit a fasia 'n ciadel
Diridin don, diridon, poura mi.
A criava fort i sun mi 'l pì bel
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
Cun le braie curte e cul pintun an man
Diridin don, diridon, poura mi.
A criava a tuta forsa: «Sun an rabadan»
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.
Quandi che l’Munvis a l'à 'l capel
Diridin don, diridon, poura mi.
O ca fa brut o ca fa bel
Diridin don, diridon, poura mi.
E follì, follà, follero, e follero, lero, lì.
O bun om Barbagal pour’om
Diridin don, diridon, poura mi.

歌词翻译

Barbagal l'éteit Iera ancura noeit
Diridin don,diridon,poura mi.
死胡同的I'oei是骑
Diridin don,diridon,poura mi.
还有愚蠢,愚蠢,愚蠢,愚蠢,lero,那里。
O bun om barbagal pour'om
Diridin don,diridon,poura mi.
一个门治愈他,因为他是萨尔拉
Diridin don,diridon,poura mi
乔给你加仑,酒吧我会噶尔
Diridin don,diridon,poura mi
Foli,fola,folero,folero,lero那里
Amora am barbagal porom
Diridin don,diridon,poura mi
"n Sal cuchè La noeit a fasia'n ciadel"
Diridin don,diridon,poura mi.
在克里亚瓦堡我太阳我在贝勒
Diridin don,diridon,poura mi.
还有愚蠢,愚蠢,愚蠢,愚蠢,lero,那里。
O bun om barbagal pour'om
Diridin don,diridon,poura mi.
Cun Le braie Courte e ass pintun an man
Diridin don,diridon,poura mi.
A criava a tuta forsa:"Sun an rabadan»
Diridin don,diridon,poura mi.
还有愚蠢,愚蠢,愚蠢,愚蠢,lero,那里。
O bun om barbagal pour'om
Diridin don,diridon,poura mi.
当蒙维斯有卡佩尔
Diridin don,diridon,poura mi.
♪那个恶心♪那个美女♪
Diridin don,diridon,poura mi.
还有愚蠢,愚蠢,愚蠢,愚蠢,lero,那里。
O bun om barbagal pour'om
Diridin don,diridon,poura mi.