Swazi Dlamini — 歌曲 Vulinhliziyo 的歌词和翻译

此页面包含 Swazi Dlamini 的“Vulinhliziyo”的歌词和中文翻译。

歌词

Is’khathi sami sonke nawe
Bes’gcwele injabulo njalo
Konke ebengik’dinga ngingak’swele
Ngiyazi indaba yami nawe
Ay’phelanga kamunandi
Ngak’phula inhliziyo, ngithethelele
Ngang’ngaboni ngangingazi
Ukuthi uyis’busiso sami
Ngak’xhaphaza, ngak’laxaza shwele…
Ngihlale ngithandaza kanje
Ukuthi siyoze s’buyelane
Noma isimo sil’khuni, ng’zohlala ethembeni…
Ngihlale ngithandaza kanje
Seng’khulile, seng’bonile
Seng’hambile, seng’fundile
(Uthando ol’njengolwakho al’velele) bvs
Ngiyazi ngak’cekela phansi
Ngiyaz’vuma zonke izono zami
Manje ngiyangqongqoza ngivulele
Vula inhliziyo, vula inhliziyo yakho
Vula inhliziyo… Ngiyancenga nje ooh (Ngihlale ngithandaz')
Bridge/Breakdown:
Ngeke ngiphinde, ngeke ngilinge
Ngik’lahle… Ngiyak’thembisa x2
Mungangipha ithuba nje
Sthandwa siyofa silahlane
Ngiyasho ngingowakho njena x2
Chorus (repeat, fade)

歌词翻译

是kh,我是'all khathi
就这样Bes'full injabulo
所有我需要ngingak'on ebengik'
是的,我有一个yami Ngiyazi
Kamunandi Ay'ingaphelanga
Ngak'inhliziyo破碎,ngithethelele
你可以看到Ngang'ngangingazi
这就是说uyis'
Ngak'xhaphaza,爬ngak'laxaza…
所以你坐下来祈祷
Buyelane说s'siyoze
Gnome状态sil'performed在正确的时间,在希望ng'…
所以你坐下来祈祷
长大了,见过长生
来了,你学会了
(只需要爱ol'nolwakho al')bvs
Ngiyazi副ngak'phansi
试试Ngiyaz'abroved所有的罪孽
只要打开ngiyangqongqoza
♪Inhliziyo打开,打开你的inhliziyo♪
哦.. 只需打开Ngiyancenga inhliziyo(你坐下来祈祷你们')
桥/击穿:
你是时代,你可能
放弃诺言Ngik'Ngiyak'x2...
只是蒙甘吉帕时期
Silahlane爱我们siyofa
掳胫now now禄脢鹿脷露胫鲁隆鹿now available酶-11-16""[脪陆available available now available
合唱(重复,时尚)